Welkom op de (bescheiden) website van tegenantisemitisme.nl

Deze website, de tekst van de advertentie en het oranje keppeltje zijn een initiatief van een groepje Nederlanders, overigens, voor wie dat interessant vindt, voor het merendeel niet-joods.

Zij vinden dat het de hoogste tijd is om de Joodse gemeenschap in ons land een hart onder de riem te steken. We zijn tegen elke vorm van discriminatie, maar het opkomend antisemitisme is een reden deze actie op touw te zetten.

In een advertentie hebben we een oproep gedaan aan de burgemeesters van Nederland om op Koningsdag een gebaar te maken door het (eventjes) opzetten van het oranje keppeltje. Niet als politiek statement, niet als steun voor de politiek van Israël, maar uitsluitend om de Joodse Nederlanders te laten zien dat we niet wegkijken nu het toenemend antisemitisme deze groep hard raakt.

Inmiddels hebben zich tientallen mensen gemeld op deze website om hun steun te betuigen. Dat is fijn om te ervaren.

De komende dagen willen we een discussie op gang brengen in de sociale en de asociale media. Programmamakers die iemand op radio of tv willen uitnodigen, kunnen dit door een email aan oranje@tegenantisemitisme.nl laten weten. Charles Huijskens coördineert alle perscontacten en Huub Stapel is beschikbaar om de actie toe te lichten.

Tenslotte…

Er zijn inmiddels behoorlijk wat aanvragen binnen gekomen van mensen die graag een oranje keppeltje willen bestellen. Daar wordt aan gewerkt. Hou deze website in de gaten en zet’m op!

-Advertentie-

WIJ ZIJN ALLEMAAL ORANJE

Verzoek aan al onze Burgemeesters:

Joodse Nederlanders hebben vanaf oktober in hun dagelijks leven te maken met sterk toegenomen antisemitisme. Zij voelen zich als gevolg hiervan onveilig in ons land.
Iets dat we niet meer voor mogelijk hielden. Gezamenlijk moeten we duidelijk laten zien dat we ons uitspreken tegen elke vorm van Jodenhaat.

Daarom heeft een grote groep, voornamelijk niet-Joodse Nederlanders, het initiatief genomen tot een actie op Koningsdag. Dit is de dag bij uitstek waarop Nederlanders zich één voelen.
Het hele land kleurt die dag oranje. In alle steden en dorpen zijn tal van activiteiten waarbij alle Nederlanders welkom zijn. Wij willen graag dat burgemeesters als vertegenwoordigers van ons allemaal even een oranje keppel opzetten en de boodschap uitdragen
“Wij zijn allemaal Oranje, wij zijn tegen antisemitisme”.

Daarmee geven zij het sympathieke signaal dat voor Jodenhaat, en voor welke vorm van discriminatie dan ook in Nederland geen plaats is. En dat er geen koppeling wordt gemaakt met de oorlog in het Midden-Oosten.

Een warm gebaar naar de Joodse gemeenschap hier die dit nu heel goed kan gebruiken.

Wij zijn allemaal Oranje.

Actiecomité Oranje tegen Antisemitisme

Wilt u meedoen? Stuur dan een mail naar oranje@tegenantisemitisme.nl

www.tegenantisemitisme.nl